Nybegynnerkurs

Kurset er myntet på dere som har hund i alderen 10 mnd. og eldre, og som ikke har deltatt på kurs tidligere. Ved våre nybegynnerkurs er vi svært nøye med at hund og eier får hjelp til å etablere en positiv kommunikasjon fra første treningskveld.

Dette gjør vi ved hjelp av positiv innlæring med krav etter mestring. Vi stiller ikke strengere krav enn det hunden faktisk forstår, og øker vanskelighetsgraden i takt med ekvipasjenes mestring. Vi legger stor vekt på høy faglig kvalitet, og grundig veiledning med god individuell oppfølgning.

Hovedfokus er samspillet mellom hund og eier. Her skal det etableres et solid grunnlag for god kontakt og samarbeid under trening og lek.

Nybegynnerkurset gir hundene god miljøtrening, og korrekt sosialisering med andre hunder og mennesker.

Dette gir hundene et godt grunnlag for videre trening.

Vårt kurskompendium og plan for egentrening tilsendes etter gjennomført kurs.

Det er maks 10 deltagende hunder ved våre kursgrupper.

 

Andre kurs

Menu