Norges Hundeskole logo
Bronsemerke / LP-kurs

Bronsemerke / LP-kurs

Kurset er en god start for de som ønsker å starte med noe mer teknisk lydighetstrening, og kan kalles et forberedende konkurransekurs. Ekvipasjene tilegnes et solid grunnlag for alle øvelser til både bronsemerkeprøve og Lydighetsprøve klasse 1. Vi forutsetter at dere har gjennomført vårt videregåendekurs eller tilsvarende for å kunne delta på dette kurset.
Under treningen vil det være fokus på hver enkelt øvelse og generaliseringen av disse. Ulike innlæringsmetoder og motivasjonsteknikker vil tilpasses de forskjellige hundene etter behov.

Kurset avsluttes med en prøve som er satt opp med utgangspunkt i NKK’s regelverk for bronsemerke og LP1. Prøven er uoffisiell.

Det utstedes diplom og medalje fra Norges Hundeskole ved bestått prøve.