Norges Hundeskole logo
Sauerehetskurs

Sauerehetskurs

Aversjonsdressur for å forhindre at hunder jager sau har blitt avholdt i Norge siden slutten av 1980-tallet. Går dere på tur i områder der sau beiter, kan dette være et svært fornuftig tiltak for å forhindre at hunden jager sau.

Det er kun Norges Jeger og Fiskerforbund og samarbeidende klubber som har tillatelse til å avholde disse kursene.

Vi samarbeider med Nordstrand JFF og Gjerdrum JFF, og hjelper dere gjerne med påmelding til disse kursene.